Menu Content

Speciální nabídka PURELINE (bez DPH)

Tarify (ceny bez DPH)

99

199

399

Nonstop 1,5-GB

cena tarifu v Kč 81,82 164,46 329,75 413,22
volné minuty do všech sítí v ČR 20 100 250 neomezeně
volné SMS do všech sítí v ČR 20 50 50 neomezeně
cena za minutu nad rámec volných minut do všech sítí v ČR 2,06 2,06 2,06  
cena za SMS nad rámec volných SMS do všech sítí v ČR 0,90 0,90 0,90  
cena za MMS 3,30 3,30 3,30  
cena za minutu volání v rámci sítě Pureline (volání neubírá volné minuty v rámci tarifu) 0,40 0,40 0,40  
  • Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
  • Vyúčtování je vždy za běžný kalendářní měsíc (od prvního dne v měsíci do posledního dne v měsíci).
  • Tarify lze změnit max. jednou za zúčtovací období a to vždy od začátku zúčtovacího období.
  • Hovory jsou účtovány po minutách.